CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của khách được thực hiện nhằm mục đích quản lý những vấn đề liên quan đến các hoạt động mua sản phẩm trên website và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong việc kinh doanh bán sản phẩm chúng tôi và nhằm hỗ trợ khách hàng khi gặp những vẫn đề liên quan đến việc mua sản phẩm.

Thông tin được thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email

Chúng tôi thu thập các thông tin trên tại các trang: đặt hàng và trang liên hệ


2. Phạm vi sử dụng thông tin đã thu thập 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng trong nội bộ công ty và cho các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Đối với thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ xóa dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi thông tin về SĐT : 0961764840

 

4. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích

Tại Jemcloset, chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được  cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Jemcloset, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua Số điện thoại : 0961764840