STORES

JEM CLOSET STORES

☑CN1: 329 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

☑CN2:107 Võ Oanh(Đường D3 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh