RECRUITMENT

? JOIN OUR TEAM TODAY ?
Hiện tại Jem Closet đang chào đón những chiến binh mới cùng Jem trên con đường chinh phục thời trang

Jem cần tuyển những vị trí sau:

Nếu bạn thấy phù hợp với vị trí nào mình nhấn vào vị trí đó để điền vào link sẽ có bộ phận nhân sự liên hệ với mình ngay bạn nhé!